Maternovy stránky

Převzato z webu Národní sportovní agentury 9.10.2020


Pravidla k nouzovému stavu ve sportu o víkendu
a od pondělí 12. října

Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje mimořádné podmínky ošetřovného.

Kompletní informace o opatřeních platících pro sport:
Do neděle 11. 10. 2020 do 23:59 hod
JE MOŽNÉ - využívat venkovní sportoviště při amatérském sportu při hromadné akci do 20 osob, pokud se nejedná o hromadnou akci, tak bez omezení (předpokládá se neshlukování).
JE MOŽNÉ - využívat vnitřní i venkovní sportovní zařízení sportovci při sportovní akci, která je přípravou nebo soutěží pořádající sportovním svazem (spolupořadatel, pod záštitou), a to tak, že bude v jeden okamžik ve vnitřních i vnějších prostorách v součtu maximálně 130 osob. Mezi tyto osoby se počítají i osoby nezbytné pro zabezpečení organizační a technické zázemí, včetně rozhodčích a osoby zajišťující zpravodajství.


Od pondělí 12.10. 2020 00:00 hod. do dne 25. 10. 2020 23:59 hod
NENÍ MOŽNÉ - využívat vnitřní sportoviště, kterými jsou tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení a dále vnitřní prostory venkovních sportovišť, posiloven, a fitness center, dále také plavecké a koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata a brouzdaliště
JE MOŽNÉ - konání hromadných akcí v počtu do 20 osob (včetně) pouze ve vnějších prostorech

Nabádáme pořadatele sportovních akcí, provozovatele sportovních zařízení, trenéry, sportovce a další osoby, které se budou sportovní činnosti účastnit, aby dodržovali veškerá hygienická doporučení a dbali na co možná největší ochranu proti nákaze.