Maternovy stránky

Novinky:Stránky přesunuty na:

Maternovy stránky

Poslední aktualizace:
20. 11. 2022

Veřejná soutěž

Pořadatel :AVZO Košetice p. s.
Místo konání :střelnice Košetice
Disciplína :Vojenská puška 3x10 ran na 50 m
Datum konání :1.kolo 17.4.2022
 2.kolo 22.5.2022
 3.kolo 12.6.2022
 4.kolo 4.9.2022
 5.kolo 16.10.2022
Startovné :200 Kč za disciplínu
Časový rozvrh :8:00 - 9:00 prezentace
 9:30 začátek 1.směny
Přihlášky :František Daniel
 tel.: 723 726 395
 email: frantisekdaniel@quick.cz