Maternovy stránky

Velikonoční střílení

přesunutý závod
12.ročník

Pořadatel :SSK Stromovka
Místo konání :Kulturní dům Borek - VzPu 30
 Střelnice Borek - VzPu 40
Disciplína :VzPu 30, 40
Datum :14.11.2020
Startovné :100 Kč
Časový rozvrh :VzPu 30 v KD Borek:
 8:40 - nástup na stanoviště
 VzPu 40 na střelnici Borek:
 10:45 - nástup na stanoviště
Přihlášky :do 9.11.2020
 Voldán Petr
 tel.: 724 032 460
 e-mail: jihocesky@shooting.cz