Maternovy stránky

Velká cena Borku

22.ročník

Pořadatel :SSK Borek 0042
Místo konání :střelnice Borek u Č.Budějovic
Disciplína :VzPi, VzPu 60, 40
Datum :18.10.2020
Startovné :150 Kč
Časový rozvrh :8:30 - zahájení závodu
 8:45 začátek 1. směny
Přihlášky :Voldán Petr
 tel.: 724 032 460
 e-mail: jihocesky@shooting.cz; voldap1@volny.cz