Maternovy stránky

Sezemický Mamlas

Pořadatel :SSK Sezemice 0253
Místo konání :střelnice Sezemice
Disciplína :VzPi, VzPu 100
Datum :17.10.2020 - VzPi 100
 18.10.2020 - VzPu 100
Startovné :200 Kč
Časový rozvrh :8:00 - 12:00 prezentace
 8:30 začátek 1. směny
Přihlášky :do 15.10.2020
 Jakub Novák
 e-mail: novak.sezemice@gmail.com