Maternovy stránky

Husitský štít

Pořadatel :SSK Borek 0042
Místo konání :střelnice Borek, Č.Budějovice
Disciplíny :LM, SM 60, 3x20, SP 30+30, LP 60
Datum konání :3.10.2020
Startovné :150 Kč za střelce a disciplinu
Časový rozvrh :8:15 nástup na stanoviště 1.směny
Přihlášky :Petr Voldán
 mobil: 724 032 460
 e-mail: jihocesky@shooting.cz