Maternovy stránky

Novinky:Stránky přesunuty na:

Maternovy stránky

Poslední aktualizace:
20. 11. 2022

Přehled střeleckých disciplín a terčů

Pistolové disciplíny   Brokové zbraně    Historické zbraně   Kuše    Přehled terčů

Puškové disciplíny

Libovolná malorážka - LM
střílí se s ní dvě soutěže: 60 ran vleže a 3x40 ran nebo 3x20 ran (vkleče, vleže, vstoje). Povolena je jakákoliv puška ráže 5,6 mm ('22 Long Rifle) pro střelivo s okrajovým zápalem. Hmotnost zbraně nesmí přesáhnout 8 kg, zbraň může mít hák na botce pažby, střelec může v poloze vkleče a vleže používat střelecký řemen, pro polohu vstoje opěrku pro levou ruku. Střílí se na vzdálenost 50 metrů. Je určena pro muže a juniory.

Sportovní malorážka - SM
střílí se s ní dvě soutěže: 60 ran vleže a 3x20 ran (vkleče, vleže, vstoje). Střílí se puškou ráže 5,6 mm pro střelivo s okrajovým zápalem, hmotnost zbraně nesmí přesahovat 6,5 kg, v poloze vleže a vkleče je možno použít střelecký řemen, vstoje opěrku. Střílí se na vzdálenost 50 metrů. Tato puška je určena pro ženy a juniorky.

Velkorážní terčovnice - VT
je to zbraň, pro kterou platí stejné předpisy jako pro libovolnou malorážku s tím, že je povolena ráže max. 8 mm. Střílí se na vzdálenost 300 metrů dva závody 60 ran vleže a 3×40 ran (vkleče, vleže, vstoje). Je to soutěž, ve které je jediná kategorie bez rozdílu.

Velkorážní standardní puška - VStP
nahradila v poslední době dříve vypisovanou armádní pušku. Předepsány jsou základní rozměry, ráže max. 8 mm a odpor spouště min. 1500 g. Střílí se na 300 metrů 3x20 ran ve třech polohách (vkleče, vleže, vstoje).

Vzduchová puška - VzPu
může použít jako pohon střely vzduch nebo jiný plyn (oxid uhličitý), má předepsanou ráži 4,5 mm a hmotnost max. 5,5 kg. Střílí se pouze vstoje na vzdálenost 10 metrů, muži a junioři 60 ran, ženy a juniorky 40 ran.

Běžící terč - BT
se střílí jednak na 10 metrů vzduchovou puškou ráže 4,5 mm, jednak na 50 metrů malorážkou ráže 5,6 mm. Zbraň může být v obou případech vybavena zaměřovacím dalekohledem. Terč, který se pohybuje střídavě doprava a doleva na určené dráze, je pro střelbu na 50 m zakomponován do figury běžícího kňoura (kance). Střílí se jednak závod 30 + 30 ran (pomalé běhy s rychlostí terče 2 m/s pro vzdálenost 50 m a 0,4 m/s pro vzdálenost 10 m; rychlé běhy s rychlostí terče 4 m/s, resp. 0,8 m/s), jednak závod 20 + 20 ran mix, ve kterém se rychlé a pomalé běhy střídají tak, že střelec neví, který běh bude následovat. Všechny ženské kategorie střílí závod 20 + 20 ran a 20 + 20 ran mix.

Odstřelovačské disciplíny
VStPu-P 300m - velkorážní puška s dalekohledem na mizivé cíle ve vzdálenosti do 300 metrů
M-P na MZ 50m - malorážka s dalekohledem na mizivé cíle ve vzdálenosti do 50 metrů
M-OM na MZ 50m - malorážka s otevřenými miřidly na mizivé cíle ve vzdálenosti do 50 metrů.

Celkový přehled puškových disciplín střílených na mezinárodní úrovni:
Názevkategorievzdálenostpočet ranfinálev programu
Libovolná malorážkamuži50 m3x40 *střílí seOH, MS, ME
Libovolná malorážkamuži50 m60 vležestřílí seMS, ME
Vzduchová puškamuži, ženy10 m60 vstojestřílí seOH, MS, ME
Velkorážní terčovnicemuži300 m3x40 *nestřílí seMS, ME
Velkorážní terčovnicemuži300 m60 vleženestřílí seMS, ME
Standardní puškamuži300 m3x20 *nestřílí seMS, ME
Sportovní malorážkaženy50 m3x40 *střílí seOH, MS, ME
Sportovní malorážkaženy50 m60 vleženestřílí seMS, ME

Vysvětlivky :   * polohy - vkleče, vleže, vstoje

Celkový přehled disciplíny běžící terč střílené na mezinárodní úrovni:
Názevkategorievzdálenostpočet ranfinálev programu
Malorážkamuži50 m30+30 *nestřílí seMS, ME
Malorážkamuži50 m20+20 mix **nestřílí seMS, ME
Vzduchovkamuži10 m30+30 * střílí seMS, ME
Vzduchovkamuži10 m20+20 mix **nestřílí seMS, ME
Vzduchovkaženy10 m20+20 *nestřílí seMS, ME

Vysvětlivky :
* v polovině závodu (30 nebo 20 ran) se terč pohybuje v průseku (10 m u malorážky a 2 m u vzduchovky) střídavě zleva a zprava po dobu 5 sek.(pomalé běhy), ve druhé polovině závodu po dobu 2,5 sek.(rychlé běhy)
** terč se pohybuje v průseku 10 m střídavě zleva a zprava a závodník neví předem zda rychle (2,5 sek.) nebo pomalu (5 sek.)

Pistolové disciplíny

Rychlopalná pistole - RP
se střílí na 5 terčů ve vzdálenosti 25 metrů v seriích za 8, 6 a 4 vteřiny, celkem 60 ran, rozdělených na dvě poloviny. Může se použít jakákoliv pistole ráže 5,6 mm předepsané maximální hmotnosti a rozměrů.

Velkorážní pistole - VP
používá jakoukoliv pistoli ráže 7,62 - 9,65 mm a střelivo se středovým zápalem. Odpor spouště musí být min. 1360 g. Střílí se celkem 60 ran, 30 na kruhový terč, dalších 30 v pětiranných sériích na otočný terč, na vzdálenost 25 metrů. Disciplína je určena pro muže a juniory, u nás ji občas střílejí i ženy.

Sportovní pistole - SP
má podobná pravidla jako velkorážná pistole, pouze je předepsána ráže 5,6 mm. Pro ženy a juniorky je to mezinárodní disciplína, u nás ji jako národní disciplínu střílí všechny kategorie. Odpor spouště je předepsán min. 1000 g.

Standardní pistole - StP
má se sportovní pistolí shodná ustanovení co se týká rozměrů, hmotností a odporu spouště. Střílí se s ní závod 3x20 ran, v pětiranných sériích za 150, 20 a 10 vteřin. Tato disciplína je určena pro muže a juniory (a samozřejmě též pro seniory a veterány v domácích soutěžích).

Libovolná pistole - LP
je nejstarší pistolová disciplína, střílí se bez větších změn pravidel od začátku tohoto století. Používá se jakákoli pistole ráže 5,6 mm pro střelivo s okrajovým zápalem, které se nabíjí jen po jedné ráně. Střílí se na 50 metrů 60 ran a je to nejen nejstarší, ale i nejnáročnější pistolová disciplína. Střílí ji muži a junioři, resp. u nás i senioři a veteráni.

Vzduchová pistole - VzPi
je naopak nejmladší z rodiny pistolovým disciplín. Používá se jakákoliv pistole ráže 4,5 mm o celkové hmotnosti max 1500 g a odporu spouště min. 500 g. Střílí se na 10 metrů, mužské kategorie 60 ran, ženské kategorie 40 ran. Nově jsou zaváděny dvě disciplíny pro vzduchovou pistoli rychlopalný program a standardní program. Charakterem jsou tyto disciplíny variací na rychlopalnou a sportovní pistoli v podmínkách střelby na 10 metrů. Zbraně pro tyto naposled jmenované disciplíny se ovšem od klasické terčové pistole liší, musí být víceranné a opakovací.

Evropský policejní parkur - EPP
je disciplína, která se střílí z velkorážové pistole nebo revolveru na speciální terč. Střelec střílí jednoruč nebo obouruč z různých vzdáleností a poloh v celkovém čase 5 minut 30 vteřin. Je možno dosáhnout maximálně 250 bodů. Střílí se v řadě západoevropských zemí, ale není mezinárodní disciplínou podle pravidel UIT.

Standardní velkorážní pistole - StVP
se střílí neupravenou služební pistolí. Uspořádání disciplíny odpovídá mezinárodní disciplíně velkorážní pistole.

Celkový přehled pistolových disciplín střílených na mezinárodní úrovni:
Názevkategorievzdálenostpočet ranfinálev programu
Libovolná pistolemuži50 m60střílí seMS, ME
Rychlopalbamuži25 m2x30 *střílí seOH, MS, ME
Vzduchová pistolemuži, ženy10 m60střílí seOH, MS, ME
Standardní pistolemuži25 m20+20+20 **nestřílí seMS, ME
Velkorážná pistolemuži25 m30+30 ***nestřílí seMS, ME
Sportovní pistoleženy25 m30+30 ***střílí seOH, MS, ME

Vysvětlivky :
* střílí se 5 ran do pěti terčů v čase 8, 6 a 4 sekundy a to vždy 2x v jedné polovině závodu (30 ran)
** střílí se 5 ran do jednoho terče v čase 150, 20 a 10 sekund a to vždy 4 série v každém čase
*** střílí se 30 ran na pevný terč a 30 ran na otočný terč (ten se otočí vždy na 3 sekundy ke střelci a ten musí vystřelit)

Brokové a ostatní disciplíny

Skeet
je disciplína, která se střílí brokovnicí na letící asfaltové terče. Ty jsou vrhány ze dvou věží stejným směrem, zatímco střelec postupuje po střeleckých stanovištích v polokruhu a střílí na terče střídavě zleva a zprava, případně na dva terče najednou. Na každý terč může vystřelit jen jednu ránu. Střílí se po položkách 25 terčů, muži a junioři 125 terčů, ženy a juniorky 75 terčů.

Trap
se střílí na terče vržené ze zákopu 15 m před střelce neznámým směrem. Na každý terč je možno vystřelit dvě rány. Střelec postupuje po 5 stanovištích, na každém stanovišti jsou 3 vrhačky, které jsou odpalovány podle vloženého programu na povel střelce. Střílí se celkem 125 terčů v závodě mužů a juniorů a 75 terčů v závodě žen a juniorek.

Double Trap
je poměrně novou disciplínou sportovní střelby. Pravidla jsou stejná jako u Trapu, ale s tím rozdílem, že na každém stanovišti se střílí dvakrát.

Celkový přehled brokových disciplín střílených na mezinárodní úrovni:
Názevkategoriepočet terčůfinálev programu
Trapmuži125střílí seOH, MS, ME
Skeetmuži125střílí seOH, MS, ME
Double trapmuži150střílí seOH, MS, ME
Trapženy125střílí seOH, MS, ME
Skeetženy125střílí seOH, MS, ME
Double trapženy120střílí seOH, MS, ME

Střelba z historických zbraní a replik
se dělí podle typu a druhu zbraně. Rozlišují se zbraně perkusní - pušky, pistole, revolvery, a zbraně křesadlové - pušky a pistole. Kromě toho se každý druh dělí dále na zbraně civilní a zbraně vojenské. Střílí se 13 ran, ze kterých se tři nejhorší škrtají. Vzdálenost střelby je 25 metrů.

Střelba z kuše
mezinárodně řízená organizací IAU (International Armbrust Union), ve které je Český střelecký svaz členem, má podle pravidel dvě disciplíny:
sportovní kuše - 60 ran (40 ran pro ženy, juniory) vstoje na vzdálenost 10 metrů a 60 ran (30 vstoje a 30 vkleče) na 30 metrů
polní kuše - 90 ran (30 ran na 65 metrů, 30 ran na 50 metrů a 30 ran na 35 metrů).
Pravidla definují přesně rozměry i vybavení, stejně jako další podmínky závodů.

 

Terče pro střelecké disciplíny

V současné době jsou pro většinu střeleckých disciplin předepsány terče kruhového tvaru. Jejich rozměry se pro jednotlivé discipliny liší. Je-li například uveden rozměr terče např. pistolový 50/20, znamená to, že vnější průměr kruhu nejnižší hodnoty (včetně tloušťky čáry) - tj. jedničky (1 bod) je 50 cm a vnější průměr černé části terče je 20 cm. V tomto zvoleném případě je černá část terče v bodových hodnotách 7, 8, 9, 10. U terčů pro jiné discipliny mohou být hodnoty kruhů v černém poli terče jiné (např. pro vzduchovou pušku jsou černé hodnoty 4 až 9, "desítka" je bílá). Přesné rozměry terčů (včetně tolerancí pro tisk) pro jednotlivé discipliny jsou určeny v pravidlech sportovní střelby ISSF (Mezinárodní střelecká federace).
Existuje celá řada dalších terčů pro tzv. národní discipliny (různé soutěže a střelecké discipliny v jednotlivých zemích), které nejsou v programu vrcholných světových soutěží a jejichž pravidla nejsou součástí pravidel mezinárodní střelecké federace (ISSF).

VT na 300m

Terč pro střelbu puškou na 300 m
Tento terč má svoji historii v od roku 1860, kdy byl ve Velké Británii uspořádán první závod a použit terč 100 x 60 cm. V současné době je tento terč používán u disciplin na 300 m a to velkorážní terčovnice a standardní puška, desítka má rozměr 100 mm, černý střed 600 mm a jednička 1000 mm. Tento terč je používán i pro armádní střelecké soutěže v rámci mezinárodní organizace CISM.

LM, SM na 50m

Terč pro malorážku na 50 m
Terč postupně prošel největším počtem změn v dosavadní historii sportovní střelby. Na počátku 19. stol. byl ve V. Británii zaveden terč o rozměru 20 x 14 cm (hodnoty 4 až 10 byly černé). Na OH v Londýně se střílelo na terč 20 x 12 cm (hodnoty 5 až 10 byly černé, 10 měla rozměr 20 mm) a používal se do roku 1957. Od roku 1958 do konce r. 1977 byl používán terč 16 x 11 cm (4 až 10 černé, 10 o rozměru 12,4 mm). Další změna byla učiněna od r. 1978 (síla dělících čar). Zatím poslední úprava platí od r. 1992. Desítka má rozměr 10,4 mm, černý střed 112,4 mm a jednička 154,4 mm.

VzPu na 10m

Terč pro vzduchovou pušku na 10 m
Terč pro vzduchovou pušku prošel rovněž řadou změn. Od roku 1968 měl rozměr 46 x 31 mm (hodnoty 4 až 9 černé, "10" bílá o rozměru 1 mm). Od roku 1992 je terč opět zmenšen. Bílá desítka má rozměr 0,5 mm, černý střed 30,5 mm a jednička 45,5 mm. Terč je používán i pro sportovní kuši na 10 m.

SP na 25m a LP na 50m

Terč pro pistolové discipliny - 50 a 25 m
Vznikl v roce 1900 ve Velké Británii pro střelbu z pistole a revolveru. Byl schválen i mezinárodní střeleckou federací a platí dosud. Používá se pro disciplinu libovolná pistole ( 50 m ) a pro discipliny standardní pistole a polovinu závodu (30 ran) sportovní pistole (ženy) a velkorážní pistole ( vše 25 m ). Desítka má rozměr 50 mm, černý střed 200 mm a jednička 500 mm.
Terč je také používán pro historickou kuši a pro některé discipliny střelby z předovek (zpravidla replik historických zbraní).

RP na 25m

Terč pro rychlopalbu a otočný terč na 25 m
Od roku 1992 byl zaveden terč kruhový, celý černý. Bodové hodnoty 5 až 10 ("5" má rozměr 500 mm, "10" má rozměr 100 mm). Zleva i zprava (přes bodové hodnoty 5 až 7) jsou tištěny bílé vodorovné zaměřovací čáry (tloušťka čáry 5 mm, délka 125 mm). Bodovací hodnoty 5 až 9 jsou tištěny jen ve svislém směru.

VzPi na 10m

Terč pro vzduchovou pistoli na 10 m
Terč pro vzduchovou pistoli prošel také několika změnami. Od roku 1992 má terč desítku velkou 11,5 mm, černý střed 59,7 mm a jedničku 155,5 mm.

BT na 50m

Terč pro disciplinu běžící terč na 50 m
Tato disciplina byla na programu OH v letech 1972 až 1988. Užívají se dva terče zrcadlově shodné pro běhy zleva a zprava. Hodnota zásahu 10 má rozměr 60 mm a jednička má 366 mm.

BT na 10m

Terč pro disciplinu běžící terč - 10 m
Tato disciplina je v programu OH od roku 1992. Terčový list má dva terče s kruhy o rozměrech 50,5 x 30,5 mm (hodnoty 5 až 9 jsou černé, 1 až 4 a 10 bílé). Uprostřed je černý záměrný terčík o průměru 15,5 mm. Desítka má 5,5 mm a jednička 50,5 mm. Terč se pohybuje střídavě zprava a zleva


Pro mezinárodní soutěže je předepsána i kvalita a barva papíru použitého k výrobě terčů. Papír pro terče musí mít nelesklou barvu, být rozměrově stálý za všech povětrnostních podmínek. Barva papíru bývá zpravidla nažloutlá. Kvalitu terčů kontroluje před soutěží technický delegát. Na těchto soutěžích se u malorážových pušek a vzduchových zbraních střílí jedna rána do terče, u ostatních disciplín 5 ran do jednoho terče.

Hodnocení zásahů papírových terčů provádí rozhodčí. Dotýká-li se vstřel jakékoli části dělící kružnice (tj. čáry dělící jednotlivá bodovaná pole), hodnotí se zásah hodnotou vyššího pole. V případě, že rozhodčí má pochybnost o hodnotě zásahu, může použít optický nebo zásuvný kalibr.

Od roku 1992 se na významných soutěžích (např. Olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy apod.) používají ELEKTRONICKÉ TERČE. Zpravidla se elektronický terčový systém skládá z napodobeného terče s vlastním elektronickým hodnotícím zařízením, monitoru pro závodníka na střeleckém stanovišti, tiskárny, která zaznamenává hodnoty zásahů a může je vytisknout na konci závodu a monitoru pro diváky (zpravidla umístěném nad každým závodníkem).